Foto 1/3
Foto 2/3
Plankaart
Foto 3/3 - Plankaart

Omschrijving

Executie-veiling op 29 oktober 2019 en 12 november 2019

De veiling is in twee zittingen:
- op dinsdag 29 oktober as. om 14.00 uur in een der zalen van van der Valk te Wolvega, de inzet.
- op dinsdag 12 november as. om 14.00 uur in een der zalen van van der Valk te Wolvega, de afslag ( finale).

Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment wel bewoond door de eigenaar. Blijkens een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), staan er op twee september tweeduizend negentien geen andere personen als bewoner ingeschreven op het adres van het registergoed dan de eigenaar, samen met diens gezin.

Voor zover Verkoper bekend wordt er niet in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Voor zover bekend aan Verkoper is ter zake de verkrijging van het tot het Registergoed behorende woonhuis met ondergrond en tuin twee procent (2%) overdrachtsbelasting verschuldigd. Ter zake de verkrijging van de niet-woning is zes procent (6%) overdrachtsbelasting verschuldigd. Er is geen omzetbelasting verschuldigd, aangezien de bedrijfsgebouwen meer dan twee (2) jaren geleden als bedrijfsmiddel in gebruik zijn genomen en niet wordt gekozen voor ontheffing van de vrijstelling van omzetbelasting op grond van artikel 11 lid 1 onderdeel a ten tweede van de Wet op de omzetbelasting 1968 ("optie btw-belaste levering"). De overdrachtsbelasting komt volledig voor rekening en risico van Koper.

Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Ter zake van de levering van het Registergoed wordt een beroep gedaan op de goedkeuring uit onderdeel 5.4 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van negentien september tweeduizend dertien, nr. BLKB2013/1686, zodat artikel 3 lid 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 buiten toepassing blijft en het Registergoed niet wordt geacht aan en vervolgens door de Veilinghouder te zijn geleverd.

Met het doen van een bieding stemt de Koper expliciet in met de hiervoor omschreven fiscale behandeling en de daaruit voortvloeiende gevolgen en verplichtingen. De overdrachtsbelasting wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen.




Indeling, voor zover ons bekend.
Voorhuis: Entree/hal met trapopgang, woonkamer, woonkeuken.
Achterhuis: kantoor, magazijn, 2 ruime slaapkamers, ruime badkamer en toilet.

1e verdieping
Voorhuis: overloop, 2 slaapkamers.
Achterhuis: Zolder, nog in te delen ruimte.

Tuin
Rondom


Alle gegevens zijn betrokken via derden en zijn niet door ons gecontroleerd. Indien deze niet voldoen aan de werkelijkheid kunnen wij daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden .

Meer informatie kunt u verkrijgen bij Notariskantoor Mr. T.A. Dantuma te Burgum 0511-463 535


U gebruikt een verouderde browser. Upgrade nu naar een moderne browser om ten volle gebruik te kunnen maken van alle functies van onze site: [ X ]